Szexmunkások performansza a Parlament előtt

A szexmunkások helyzetének rendezetlenségét, kezelhetetlenségét súlyosítja az a körülmény miszerint: elmaradtak a szexmunka megelőzését, illetve a szexmunkások megsegítését, társadalmi integrációját, reintegrációját szolgáló országos, illetve helyi szintű különleges kezelési programok.

 

Az érintett tárcák, főhatóságok a szexmunkások ügyét általában „rendészeti kérdésként” tekintették, s érdemben alig-alig törekedtek a szexmunkások megsegítését, társadalmi integrációját szolgáló kezelési programok kialakítására.

 

 

 

Az 1999. évi LXXV. Törvény életbe lépése óta, immáron 10 éve, a „közigazgatás berkein belül”, hivatalosan, egyetlen szerv vagy személy sincs megnevezve, aki a szexmunkát övező problémahalmaz enyhítéséért lenne felelős, holott a szexmunkások megsegítésére hazánkat nemzetközi egyezmény tagsága kötelezi.

 

A New York-i Egyezmény 16. Cikkelye (hivatalos fordítás);

A jelen Egyezményben részes Felek egyetértenek abban, hogy

  • szociális,
  • gazdasági,
  • nevelési,
  • egészségügyi,

valamint az ezekkel összefüggő területeken működő szerveiken keresztül, álljanak bár közületi, avagy magánirányítás alatt,

  • a szexmunka megelőzésére, valamint
  • a szexmunka és a jelen Egyezményben említett bűncselekmények áldozatainak újranevelésére és a normális életviszonyokba való beillesztésére alkalmas intézkedéseket tesznek vagy
  • elősegítik az ilyen intézkedéseket.

Egyesületünk, hazánkban egyedüliként hajtott végre sikeres programokat a szexmunkások számának csökkentése, illetve a szexmunkából kivezető út biztosítása, az oktatás-képzés, a szexmunkások társadalmi beilleszkedése és közteherviselése, az egészségnevelés, a szexmunkásokat érintő egészségügyi szűrések, továbbá a célcsoport alapvető alkotmányos és emberi jogaik védelme érdekében.

 

Egyesületünk, a megoldások eszköztárának folyamatos bővítésével mind egészségügyi, mind jogi, mind szociális és oktatási területen – programjai által – gyakorlati segítségnyújtással és tanácsokkal szolgál az érintetteknek.

 

Sajnálattal kellett tudomásul vennünk azonban, hogy Egyesületünk által bevezetett programok, sikereik ellenére, „ad hoc jellegű modellkísérletek maradtak”, a programok folytatásának lehetősége biztosítatlan maradt, miközben más hátrányos helyzetű, perifériára szorult csoportok megsegítését, programok és feladatok végrehajtását az állam normatív támogatással segíti, a szexmunkások megsegítéséről nem vesz tudomást.

 

Immáron 10 éve, a nemtörődömség, a felelőtlen kormányzati hozzáállások és a különböző szaktárcák cselekvőképességének hiánya meggátolták a valós prioritások alapján felállított, tervszerű és folyamatos segítségnyújtást, ezáltal jelentős mértékben járultak hozzá a hazai szexmunkások helyzetének rendezetlenségéhez.

 

 

 

Hozzászólás

Még több Sajtóközlemények

Egymásnak ellentmondó állítások

Nincs hozzászólás

„Az egymásnak ellentmondó rendőri és panaszosi állítások miatt nem lehet megnyugtatóan állást foglalni atekintetben, hogy a rendőrök

A prostitúciós célú emberkereskedelemről

Nincs hozzászólás

2018 végén a Legfőbb Ügyész körlevelet bocsátott a prostitúciós célú emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyészi, nyomozási és vádelőkészítési feladatokról.

Jogellenes előállítási gyakorlat – a Független Rendészeti Panasztestület új állásfoglalása

Nincs hozzászólás

Praxisunkban rengeteg ügyfél számol be nap mint nap elszenvedett rendőri visszaélésekről, akár arról, hogy milyen hangnemben beszéltek

SZEXE: Ne írj alá bármit! A hatóság hibáit a szexmunkásoknak kell korrigálni

Nincs hozzászólás

A rendőrök időnként maguk sem ismerik a jogszabályt, ezért a SZEXE arra biztatja a szexmunkásokat és prostituáltakat,

Még érdekelhet: