Szexmunkások performansza a Parlament előtt

felvonul3

A szexmunkások helyzetének rendezetlenségét, kezelhetetlenségét súlyosítja az a körülmény miszerint: elmaradtak a szexmunka megelőzését, illetve a szexmunkások megsegítését, társadalmi integrációját, reintegrációját szolgáló országos, illetve helyi szintű különleges kezelési programok.

 

Az érintett tárcák, főhatóságok a szexmunkások ügyét általában „rendészeti kérdésként” tekintették, s érdemben alig-alig törekedtek a szexmunkások megsegítését, társadalmi integrációját szolgáló kezelési programok kialakítására.

 

 

 

Az 1999. évi LXXV. Törvény életbe lépése óta, immáron 10 éve, a „közigazgatás berkein belül”, hivatalosan, egyetlen szerv vagy személy sincs megnevezve, aki a szexmunkát övező problémahalmaz enyhítéséért lenne felelős, holott a szexmunkások megsegítésére hazánkat nemzetközi egyezmény tagsága kötelezi.

 

A New York-i Egyezmény 16. Cikkelye (hivatalos fordítás);

A jelen Egyezményben részes Felek egyetértenek abban, hogy

  • szociális,
  • gazdasági,
  • nevelési,
  • egészségügyi,

valamint az ezekkel összefüggő területeken működő szerveiken keresztül, álljanak bár közületi, avagy magánirányítás alatt,

  • a szexmunka megelőzésére, valamint
  • a szexmunka és a jelen Egyezményben említett bűncselekmények áldozatainak újranevelésére és a normális életviszonyokba való beillesztésére alkalmas intézkedéseket tesznek vagy
  • elősegítik az ilyen intézkedéseket.

Egyesületünk, hazánkban egyedüliként hajtott végre sikeres programokat a szexmunkások számának csökkentése, illetve a szexmunkából kivezető út biztosítása, az oktatás-képzés, a szexmunkások társadalmi beilleszkedése és közteherviselése, az egészségnevelés, a szexmunkásokat érintő egészségügyi szűrések, továbbá a célcsoport alapvető alkotmányos és emberi jogaik védelme érdekében.

 

Egyesületünk, a megoldások eszköztárának folyamatos bővítésével mind egészségügyi, mind jogi, mind szociális és oktatási területen – programjai által – gyakorlati segítségnyújtással és tanácsokkal szolgál az érintetteknek.

 

Sajnálattal kellett tudomásul vennünk azonban, hogy Egyesületünk által bevezetett programok, sikereik ellenére, „ad hoc jellegű modellkísérletek maradtak”, a programok folytatásának lehetősége biztosítatlan maradt, miközben más hátrányos helyzetű, perifériára szorult csoportok megsegítését, programok és feladatok végrehajtását az állam normatív támogatással segíti, a szexmunkások megsegítéséről nem vesz tudomást.

 

Immáron 10 éve, a nemtörődömség, a felelőtlen kormányzati hozzáállások és a különböző szaktárcák cselekvőképességének hiánya meggátolták a valós prioritások alapján felállított, tervszerű és folyamatos segítségnyújtást, ezáltal jelentős mértékben járultak hozzá a hazai szexmunkások helyzetének rendezetlenségéhez.

 

 

 

Hozzászólás

Még több Sajtóközlemények
Untitled design (12)

Egymásnak ellentmondó állítások

Nincs hozzászólás

„Az egymásnak ellentmondó rendőri és panaszosi állítások miatt nem lehet megnyugtatóan állást foglalni atekintetben, hogy a rendőrök

woman-2819490_960_720

A prostitúciós célú emberkereskedelemről

Nincs hozzászólás

2018 végén a Legfőbb Ügyész körlevelet bocsátott a prostitúciós célú emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyészi, nyomozási és vádelőkészítési feladatokról.

police

Jogellenes előállítási gyakorlat – a Független Rendészeti Panasztestület új állásfoglalása

Nincs hozzászólás

Praxisunkban rengeteg ügyfél számol be nap mint nap elszenvedett rendőri visszaélésekről, akár arról, hogy milyen hangnemben beszéltek

SZEXE: Ne írj alá bármit! A hatóság hibáit a szexmunkásoknak kell korrigálni

Nincs hozzászólás

A rendőrök időnként maguk sem ismerik a jogszabályt, ezért a SZEXE arra biztatja a szexmunkásokat és prostituáltakat,

Még érdekelhet: