Egészségfejlesztés

SZEXE egészségfejlesztési programjának fontos elemei a HIV/AIDS és szexuális úton terjedő betegségek prevenciója, mely utcai es lakásban dolgozó szexmunkások személyes felkeresésével, elérésével és bevonásával kerül megvalósitásra. Szervezünk továbbá HIV szűréseket, egeszségfejlesztési rendezvényeket es tréningeket is tart szexmunkásoknak illetve telefonon és személyesen biztosít konzultációt.

SZEXE egészségfejlesztési programjának megalapozásaként 2011-ben szociológiai adatfelvételt készített el, melynek során összesen 246 szexmunkást kérdeztünk meg. Az adatfelvétel szükségképpen a szexmunkások azon csoportjaira irányulhatott, akik e tevékenységüket kevésbé rejtve végzik (pl. kizárólag az utcán, vagy ott is dolgoznak) és közreműködési hajlandóságuk is elegendő volt ahhoz, hogy a kutatásban válaszadóként való részvételre vállalkozzanak. Az egészségfejlesztési terv alapjául szolgáló vizsgálat tehát kevéssé tekinthető abban az értelemben reprezentatívnak, hogy az adatokat általánosíthassuk a magyarországi szexmunkások (amúgy sem ismert méretű, sajátosságú) teljes körére. A vizsgálat arra azonban mindenképpen alkalmas, hogy képet alkossunk a szexmunkások leginkább veszélyeztetett csoportjainak e program szempontjából legfontosabb jellemzőiről.

A kutatás fő megallapításai:

– a szexmunkások több, mint fele (62%-uk) az elmúlt évben nem járt sem emlőrák, sem méhnyakrák-szűrésen. Emlőrákszűrésen 1%-uk, méhnyakrák- szűrésen 20%-uk vett részt. Azoknak a szexmunkásoknak hozzávetőleg egyharmada, akik az elmúlt évben nem vettek részt emlőrák-szűrésen, emlő önvizsgálatot szokott végezni, nagyobb részük azonban ezt az önvizsgálatot sem végzi el.

– az általános higiénés állapotok egyik fontos dimenziója a szájhigiéné. A szexmunkások közel fele (46%-uk) az elmúlt két évben nem járt fogorvosnál.

– a betegségek kialakulásának megelőzését szolgáló szűréseken való alacsony részvételi hajlandóság.

A szexmunkások testi egészséget veszélyeztető kockázatok egy része általános jellegű (pl. a káros szenvedélyek igen magas arányú elterjedtségéhez kapcsolódik), más része a végzett munkából adódó kockázatokhoz köthető. A testi egészséget veszélyeztető, általános jellegű kockázatok a vizsgálat és más források adatai szerint:

– a káros szenvedélyek elterjedtsége (dohányosok, alkoholfogyasztók, kábítószer- használók igen magas aránya)

– a munkakörülményekből adódó (a kutatás során nem érintett) kockázati tényezők (pl. az dolgozó szexmunkások esetében az időjárás, a napsugárzás káros hatásai, az ország fertőzöttségére tekintettel a kullancsveszély, a levegő szennyezettsége, a zajártalom, a jelentős mértékű fizikai megterhelés stb.)

A szexmunkások mentális egészséget veszélyeztető kockázatok négy területen jellemzőek:

– az ügyfelekkel kialakuló konfliktusokból adódó pszichés terhelés (a vizsgált szexmunkások mindössze 5%-ával nem fordult elő ilyen szóbeli konfliktus a kutatást megelőző évben)

a. az ügyfelekkel kialakuló konfliktusokból adódó pszichés terhelés (a vizsgált szexmunkások mindössze 5%-ával nem fordult elő ilyen szóbeli konfliktus a kutatást megelőző évben)

b. a hatóságokkal kialakuló konfliktusokból adódó pszichés terhelésaz ügyfelekkel kialakuló konfliktusokból adódó pszichés terhelés (a vizsgált szexmunkások mindössze 5%-ával nem fordult elő ilyen szóbeli konfliktus a kutatást megelőző évben)

c. munka és a magánélet összeegyeztethetőségének nehézségeiből adódó

d. e programban nem érintett, de más vizsgálatok eredményeiből ismert pszichés terhelés, amely a környezet előítéletességből, a gyakran megjelenő, kirekesztő környezeti hozzáállásából, az önértékelési stb. problémákból adódik.

A szexmunkások esetében kitüntetett figyelmet érdemelnek azok a kockázatok, illetve az egészségmagatartásnak azok az elemei, amelyek az általuk végzett munkához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak. A végzett munka speciális jellegére figyelemmel különösen fontos, hogy a szexmunkások egészségmagatartása kellően tudatos, megalapozott és a szükséges mértékig részletes ismeretekre támaszkodjon.

Hivatkozott kutatásunk adatai szerint azonban a nyilvánvaló kockázatok ellenére a szexmunkások közel fele az “elmúlt egy évben” nem járt olyan orvosi vizsgálaton, amely a szexuális úton történő betegségek kiszűrését szolgálja. Legfeljebb egy alkalommal járt ilyen vizsgálaton ötödük, míg több alkalommal közel egyharmaduk.

A szexmunkások esetében a végzett munkából adódó speciális kockázatokra vonatkozó ismeretek egy része téves. Az ismerethiány mellett a kockázatok gyakran a nemi betegségek megelőzését szolgáló rossz gyakorlatból, illetve a pénzért vállalt veszélyekből adódik. A szexmunkások esetében tehát nagy arányban jellemzi

a. a legfontosabb kockázati tényezőként felfogható nemi illetve más jellegű betegségekkel kapcsolatos ismerethiány

b. a munka során extra pénzért tudatosan vállalt kockázatok (a szexmunkások csak kevesebb, mint egyharmada nem vállal óvszer nélküli orális szexet)

Magas a véletlenül bekövetkező óvszerszakadás kockázata is, a szexmunkások egyharmada esetében az elmúlt évben előfordult ilyen „baleset”.

 

Hozzászólás