Alapelveink

I. A szexmunka kényszer nélkül nyújtott szexuális szolgáltatás két, az aktushoz beleegyezését adó felnőtt között, pénz vagy egyéb javak ellenében. Szexmunka kategóriába sorolhatók többek között az utcai szexmunka, a kísérőszolgálatok, a telefonos szexuális szolgáltatások, a pornográfia és az erotikus tánc.

II. A szexmunkások emberek, akiket ugyanúgy megilletnek az emberi jogok, mint bármely más személyt. A szexmunkásoknak ugyanolyan jogokkal és ugyanolyan kötelezettségeikkel kell rendelkezniük, mint bármely más állampolgárnak.

III. A szexmunkások jogainak védelme elengedhetetlen a hatékony ártalomcsökkentéshez, a HIV/AIDS, hepatitisB és más szexuális úton terjedő betegségek megelőzése és kezelése érdekében. Ez az egyének, a társadalom és az állam érdeke is. Ahhoz, hogy a szexmunkások jogai érvényesülni tudjanak, a szexmunkásoknak legális státuszban kell dolgozniuk.

IV. A szexmunkások egészségügyi és szociális ellátása elé gördített akadályokat el kell távolítani – az egészségük és a helyzetük rendezése érdekében is.

V. Két felnőtt közötti, közös beleegyezésen alapuló, szexmunkával kapcsolatos cselekedetek büntethetőségét el kell törölni. A felnőtt szexmunkat büntető törvényeket el kell törölni. Minden nemzeti és helyi rendelkezést, melynek célja a szexmunkások büntetése, el kell törölni.

VI. A szexmunkások és a velük foglalkozó társadalmi szervezetek kapjanak aktív szerepet a szexmunka szabályozásának kidolgozásában.

VII. Szexmunkások bevonásával és együttműködésével célirányú, érthető és a gyakorlatban működő szociális programokat kell létrehozni és bevezetni annak érdekében, hogy a szexmunkások és a rendőrség, illetve a szexmunkások és a társadalom egésze között javuljon a kapcsolat.

VIII. Szexmunkások bevonásával és együttműködésével célirányú, érthető és a gyakorlatban működő olyan szociális programokat kell létrehozni és bevezetni, melyek felhívják a figyelmet a biztonságos szexre és a biztonságosabb droghasználat lehetőségeire, valamint a HIV/AIDS mmegelőzésére és kezelésére.

Az alapelvek a ’A szexmunka, a HIV/AIDS és az emberi jogok Közép-Kelet-Európában és Közép-Ázsiában’ című Közép és Kelet-Európai Ártalomcsökkentő Hálózat (Central and Eastern European Harm Reduction Network (CEEHRN) 2005. júliusi jelentésből.

Hozzászólás