Szolgáltatásaink

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben jogi-, vagy más segítséget kérnek tőlünk, bizonyos különleges személyes adataik megadása szükséges lehet, ilyen a szexuális életre, szexuális irányultságra vonatkozó adat, valamint az egészségügyi személyes adat. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen adatok megadása mindenképpen önkéntes, a SZEXE nem kér és nem tárol különleges adatot ügyfeleiről. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy telefonos segítségkérés esetén telefonszámukat nem tároljuk, telefonálás esetén joguk van továbbá a hívószámkijelzés kikapcsolására is azzal, hogy adott esetben az ilyen telefonszámot visszahívni nem tudjuk. Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra is, hogy emailes segítségkérés esetén joguk van álnevet használni, egyesületünk ösztönzi is erre a megkeresőket. Egyesületünk a szexmunkával kapcsolatos, ügyfeleiről tudomására jutott személyes adatokat nem tárolja el, azokat harmadik személyekkel nem osztja meg. Ez alól kivétel a jogi segítségnyújtás, a jogi segítséget igénylő ügyfeleink bizonyos adatait ügyvédünknek továbbíthatjuk, aki az adatok bizalmas kezeléséért az ügyvédi törvény szabályai szerint, az ügyvédi titoktartási kötelezettség alapján felel.

Egyesületünk irodájában hétfőtől péntekig 10 és 14 óra között ingyenes óvszerhez lehet hozzájutni. 1062 Budapest, Andrássy út 124.

Telefon 0620-334-5210

Az ingyenes jogsegélyszolgálathoz a bejelentkezés a 0620-334-5210-es telefonszámról történik.

A kötelező orvosi igazolás elkészítéséhez az egyesületünk ajánlja dr. Mlinkó Éva rendelőjét (1148 Budapest, Vezér út 140/D.), melyhez előzetes időpontot a 06-70-364-2220-as telefonszámon lehet egyeztetni.

Jogsegély történetek - Makó Klaudia blogja

Távoltartás

Épp egy éve számoltam be a szexmunkásokat zaklató kliens esetéről. Ekkor még tehetetlennek éreztük magunkat a hasonló