Hajhúzás helyett érdemi munka kellene: a szexmunkások is elítélik, ahogyan a rendőrség a gyermekprostitúciót kezeli

A gyermekek prostitúcióját a szexmunkás érdekvédők üldözendőnek tartják, a magyar hatóságok ugyanakkor nem. Aki a szexmunka-szemléletet átkozza a rendőrség és a gyermekvédelem ordas bűnei miatt, az arról tesz tanúbizonyságot, hogy még egy Wikipédia-szócikket sem volt képes elolvasni a témában.


Sebhelyi Viktória a minap a 168órának adott interjújában arról beszélt, hogy a magyar rendőrség és a gyermekvédelmi rendszer gyászosan kezeli a gyermekek prostitúcióját. A SZEXE üdvösnek tartja, hogy erre felhívja a figyelmet. Ugyanis hiába mondja ki számos nemzetközi egyezmény és maga a magyar prostitúciós törvény és a gyermekvédelmi törvény is, hogy gyermekek (azaz 18 éven aluliak) semmilyen körülmények között nem vonhatóak be prostitúcióba, mivel kiskorú és fiatalkorú a törvény értelmében nem tud beleegyezni a pénzért folytatott szexbe. Tehát hiába nem ellenkezik egy gyerek, akkor is bűncselekmény vele pénzért szexelni vagy ilyen tranzakciót tető alá hozni. Ehhez képest a magyar rendőrség 2015-ben 101 gyermeket vont eljárás alá prostitúcióval kapcsolatos szabálysértési ügyekben elkövetőként: száz lány és egy fiú került a rendőrség elé elkövetőként, közülük harmincan kaptak pénzbírságot, kilencen elzárást, miközben definíció szerint nem lehet őket büntetni, hiszen egy gyermek soha nem elkövetője, hanem mindig áldozata a prostitúciónak, ugyanis 18 éves kor alatt nem tud jogszerűen beleegyezni az üzleti szexbe. Ez híven mutatja, hogy a rendőrségnek fogalma sincs a magyar jogszabályokról, vagy egyszerűen nem törődik velük.

Az Egyesült Államok emberkereskedelem ellenes beszámolójából ezen kívül az is kiderül, hogy a magyar jogrend nincs összhangban a nemzetközi elvárásokkal, sőt, az elfogadott törvények is ellentmondásokat tartalmaznak, ezen túl nem építették ki az áldozatvédelem rendszerét, nincsen megfelelő képzettsége és eszköztára sem a rendőröknek, sem a szociális szakembereknek, kapacitás pedig végképp nincs az emberkereskedelmi áldozatok és prostitúcióba kényszerített gyerekek célzott keresésére és segítésére:

Sebhelyi Viktória azonban téved abban, hogy ez bárhogyan összefüggne a szexmunka-szemléletű civil szervezetek tevékenységével, vagy hogy a rendőrség jogsértései ennek a szemléletnek az alkalmazásából származnának. Ez a szemlélet és szakmai hozzáállás arról szól, hogy aki önkéntesen végez szexmunkát, azoknak a jogait védjük és a munkakörülményeit igyekszünk javítani, támogatjuk őket, hogy felvegyék a kesztyűt a hatósági zaklatástól és a társadalmi kirekesztéstől.

A gyermekek ugyanakkor nem tudnak beleegyezni az üzleti szexbe. Ezt nem is hívjuk szexmunkának, és az összes érintett érdekvédő egyetért abban, hogy szigorúan üldözni és büntetni kell azokat, akik a gyermekek prostitúciójában részt vesznek – kivéve természetesen a gyermekeket. Egyúttal azt is meg kell jegyezzük, hogy amennyiben a rendőrség értené a szexmunka-szemléletet, akkor nemigen szabna ki szabálysértési bírságokat mondvacsinált indokokkal évi többmilliárd forint összértékben az utcán dolgozó szexmunkásokra, nem zárnák el őket jogalap nélkül vagy akár egyenesen törvénybe ütköző módon.

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete éppen idén áprilisban tartott nemzetközi konferenciát az emberkereskedelem, ezen belül a gyermekkereskedelem és gyermekek prostitúcióra kényszerítése ügyében a Holland Helsinki Bizottsággal, a szerb emberkereskedelem-ellenes ASTRA – Anti Trafficking Actionnel és más szakértői és jogvédő szervezetekkel. Az ezen résztvevő nemzetközi szakértők is megszólalnak a SZEXE legutóbbi, svéd modellről szóló kisfilmjében.

2016 őszén és idén tavasszal is megszólaltunk emberkereskedelmi áldozatok ügyében, amikor a BRFK nem engedte felvenni a kapcsolatot a Bimbó úti razzia tajvani, valamint egy kőbányai bordélyban dolgoztatott kínai áldozatokkal.

A SZEXE ügyfelei között is vannak olyanok, akiket gyerekként prostitúcióra kényszerítettek, kapcsolatban vagyunk olyan szexmunkásokkal, akik korábban emberkereskedelem áldozatai lettek, és többüknek nyújtottunk segítséget ügyintézésben, szociális segítségnyújtással, tanácsadással, tartjuk velük a kapcsolatot és segítjük az érdekérvényesítésüket.

A SZEXE missziója szerint önmagukkal szabadon rendelkező szexmunkásokkal foglalkozik – ahogyan ezt a szóhasználat is mutatja, hiszen akit kényszerítenek, az prostitúció áldozata, a szexmunkás ezzel szemben, definíció szerint, rendelkezik önmagával. Ezzel együtt is nemhogy nem tagadjuk, de égető kérdésnek tartjuk, hogy a magyar rendőrség végre megtanulja figyelembe venni a magyar jogszabályokat – és ezt minél hamarabb tegye, gyermekek és emberkereskedelmi áldozatok kapcsán is.

Ugyanakkor javasoljuk, hogy aki a prostitúcióra kényszerített gyermekek és emberkereskedelmi áldozatok sorsáért aggódik, az ne rugdossa a szexmunkás érdekvédőket, akik ugyan egy másik, de hasonlóan kirekesztett és hatóságilag üldözött csoportot segítenek.

Papp Réka Kinga, 2017

Hozzászólás

Még több EgyébJogSajtóközlemények

Egymásnak ellentmondó állítások

Nincs hozzászólás

„Az egymásnak ellentmondó rendőri és panaszosi állítások miatt nem lehet megnyugtatóan állást foglalni atekintetben, hogy a rendőrök

A prostitúciós célú emberkereskedelemről

Nincs hozzászólás

2018 végén a Legfőbb Ügyész körlevelet bocsátott a prostitúciós célú emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyészi, nyomozási és vádelőkészítési feladatokról.

Emberkereskedelem hazánkban

1 hozzászólás

2018 decemberének végére a vád előkészítéséért és a vádképviseletért felelős ügyészség iránymutatást adott ki, melyben úgy döntöttek, hogy a 2005-2013. között hatályba lépett nemzetközi és uniós irányelveket a hazai, szexuális célú emberkereskedelmi ügyekben is alkalmazzák.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Nagykorúvá vált a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete

Nincs hozzászólás

Sok szeretettel várunk mindenkit 18. születésnapi rendezvényünkre! Ünnepeljétek velünk a SZEXE nagykorúvá válását! Október 17-én szerdán várunk minden

Még érdekelhet: