Demnet pályázat (2009)

Pályázati program megnevezése:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység – Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása (2006/018-176.03.01/Makro)

Pályázó:

Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete

Konzorciumi partner:

Fact Gazdaság és Társadalomtudományi Alkalmazások Alapítvány

A projekt címe:

Egy speciális értelemben hátrányos megkülönböztetésű csoport esélyegyenlőségének javítása

Hosszú távú cél: A szex munkások emberi jogainak, beleértve a munkához való jogot, érvényesítése, elfogadtatása, a célcsoport társadalmi (re)integrációja, esélyeinek kiegyenlítése.

 

A projekt célja: A szex munkásokkal, mint egy speciális értelemben hátrányos megkülönböztetésű csoporttal szembeni diszkrimináció csökkentése az egyenlő bánásmód elvének érvényesítésével, a társadalom érzékenyítése a problémával kapcsolatban.

A projekt finanszírozása:

Jelen Projekt az Európai Unió részéről pénzügyi támogatásban részesült.

Tevékenységek:

1.Projekt menedzsment

2.Anti-diszkriminációs ügyvédhálózat kialakítása és jogsegélyszolgálat

3.Diszkriminációs esetek feltárása és közvélemény kutatás

4.Az egyenlő bánásmód törvény végrehajtásának elősegítése illetve a törvény érvényesülésének monitorozása, az eredményeknek a kompetens állami szervekhez, elsősorban az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz való eljuttatása

5.Sajtótájékoztató-sorozat: média és kommunikációs anyagok elkészítése és bemutatása, információs kiadványok, a médiákkal való párbeszéd elősegítése a diszkrimináció áldozatainak sztereotípia-mentes bemutatásának elősegítéséért

6.Lobbiképzésen való részvétel a szervezet kapacitásnövelése céljából

„Jelen honlap az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A benne foglalt nézetek a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete nézetei, és ezért semmiképpen sem tekinthetők az Európai Unió hivatalos állásfoglalásának.”

 

Hozzászólás

Még több Korábbi projektjeink

KAB-ME-13-B-14039 azonosító számú, „Kábítószer-prevenciós program szexmunkások részére” című pályázat

Nincs hozzászólás

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete 2014. január 01. és 2014. június 30. között valósítja meg a KAB-ME-13-B-14039 azonosító

Kábítószer prevenciós programunk

Nincs hozzászólás

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete 2012. január 02. és 2012. május 30. között valósítja meg a KAB-ME-11-C-3306 azonosító

HIV/AIDS megelőzés a szexmunkások körében

Nincs hozzászólás

A pályázat címe: HIV/AIDS megelőzés a szexmunkások körében A projekt globális célja: csökkenjen a Humán Immundeficiencia Vírus

Egészségre nevelő és szemléletformáló projektünk

Nincs hozzászólás

Program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Kódszám: TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 Cím: Egeszsegfejlesztes Cimke:

Még érdekelhet: