Kábítószer prevenciós programunk

A projekt célja a drogfogyasztás szempontjából kiemelt célcsoport, a szexmunkások körében a kábítószer-fogyasztás megelőzése, illetve csökkentése Magyarországon. A program a Magyarországon tevékenységet folytató kb. 15 000 szexmunkást célozza meg, közülük legalább 5000 szexmunkást kíván elérni. A dizájnerdrogok térnyerését megfigyelve a szexmunkások körében, a projekt kiemelt célja ezen újfajta drogok veszélyeire történő figyelemfelhívás.

A projekt keretén belül térítés nélkül, könnyen elérhető (egyesület székhelye és a szolgáltatás kihelyezése) szolgáltatásokat kívánunk nyújtani azok számára, akik nem kerülnek az intézményrendszerek látókörébe (kórházak, drogambulanciák). Ők jelentik a legnagyobb kockázatot önmaguk és a környezetük számára is, náluk a legjellemzőbbek a szexuális szolgáltatáshoz kapcsolódó szabálysértések elkövetése, ők a legkiszolgáltatottabbak a jelenleg terjedő fertőző szexuális úton is terjedő betegségeknek és ők kriminalizálódhatnak a leggyakrabban. Körükben rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek a piacra kerülő új szintetikus drogok.

Célunk egy olyan összetett program kidolgozása, amely komplexen és a visszacsatolás lehetőségét fenntartva ad módot a drogokkal, illetve az ezekkel szorosan összefüggő betegségekkel és kockázatokkal kapcsolatos információk terjesztésére. A nyújtott szolgáltatások a szerhasználat/szerfüggés/viselkedéses problémák ártalmait csökkentik. Szolgáltatásaink igénybevételének nem feltétele az absztinencia, a betegbiztosítás (TAJ-kártya), a szolgáltatást igénybevevő anonim módon is kaphat segítséget. Az egyesület munkatársainak és peer mentorainak bevonásával a szenvedélybetegek közvetlen szociális környezetük szolgáltatásában részesülnek. Cél, hogy az addiktológiai problémákkal küzdő szexmunkásokot elérjük, fogadjuk, aktuális probémáikat kezeljük, csökkentsük a lehetséges járulékos ártalmakat (óvszerhasználat ösztönzése, óvszerek terjesztése), a változást elindítsuk. Hosszú távú cél, hogy a szexmunkások képesek legyenek arra, hogy változtassanak szokásaikon.

A programban megvalósítandó tevékenységet:

A program során a célcsoport számára a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

  • Pszicho-szociális intervenciók (konzultáció, életvezetés segítése, jogi információadás (jogi,- társadalombiztosítási tanácsadás), szociális/egészségügyi ellátáshoz való juttatás segítése, klubszerű tevékenység)
  • Információs, valamint felvilágosító szolgáltatások (tájékoztató anyagok elkészítése és terjesztése)
  • Telefonos, információs vonal fenntartása
  • Megkereső munka
  • Szexmunkások bevonása a felvilágosító munkába, peer mentor képzés

A projekt eredményeként azt várjuk, hogy a program/szolgáltatás célcsoportja az alábbi hosszú távú tapasztalatokkal gyarapodjon a programon való részvételt követően:

A felvilágosító munka hatásaként azt várjuk, hogy

  • csökken a nehéz drogok illetve a dizájnerdrogok fogyasztása,
  • célcsoport tagjai jobban felismerik a veszélyeket, megismerik a különböző kábítószerek mellékhatásait, a dizájnerdrogok veszélyeit, a szexmunka során fellépő drogfogyasztásból eredő kockázati tényezőket, ezáltal tudatosabban kerülik a kemény drogok használatát, s segítséget kérnek az elterelésben,
  • a célcsoport tagjai közül igénybe veszik a problémáikkal foglalkozó szociális és egészségügyi intézmények szolgáltatásait, és megismerik azokat,
  • azok a szexmunkások, akik peer mnetori tréningben részesülnek, a később bekerülő szexmunkásokat is tájékoztatni tudják, ill. továbbküldik őket az egyesülethez vagy további szolgáltatásokat nyújtó intézményekhez.


Hozzászólás

Még több Korábbi projektjeink

KAB-ME-13-B-14039 azonosító számú, „Kábítószer-prevenciós program szexmunkások részére” című pályázat

Nincs hozzászólás

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete 2014. január 01. és 2014. június 30. között valósítja meg a KAB-ME-13-B-14039 azonosító

HIV/AIDS megelőzés a szexmunkások körében

Nincs hozzászólás

A pályázat címe: HIV/AIDS megelőzés a szexmunkások körében A projekt globális célja: csökkenjen a Humán Immundeficiencia Vírus

Egészségre nevelő és szemléletformáló projektünk

Nincs hozzászólás

Program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Kódszám: TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 Cím: Egeszsegfejlesztes Cimke:

Környezetvédelmi projektünk

Nincs hozzászólás

Projekt címe:  Cselekedjünk együtt a fenntartható és kultúrált környezetért Projekt azonosító: NCA-DP-10-C-0011

Még érdekelhet: