Feminista kiáltvány a szexmunkások jogainak támogatásáról

Ezen kiáltvánnyal támogatásunkat kívánjuk kifejezni a szexmunkások önmeghatározása és a szexmunka munkaként történő elismerése mellett. Európában és Közép-Ázsiában a női és reprodukciós jogok és a nemek közti esélyegyenlőség veszélyben vannak. Ebben a helyzetben szolidaritásunkat fejezzük ki a szexmunkásokkal, akik az erőszak számtalan formáját tapasztalják: strukturális, intézményes és fizikai erőszakot. Annak érdekében, hogy a szexmunkások rendszerszintű elnyomása ellen harcoljunk, minden feministát arra kérünk, hogy erőforrásaikat arra fordítsák, hogy a szexmunkásokat és követeléseiket a feminista mozgalom részévé tegyék és ne javasoljanak olyan jogi keretrendszereket, melyek bizonyítottan károsak a szexmunkásokra.

Olyan feminista mozgalmat szeretnénk látni, ami a nemek közti egyenlőtlenségeket a patriarchális, kapitalista társadalmak kontextusában vizsgálja és inkluzív a szexmunkások és transz emberek tekintetében. Igazságszolgáltatásunk elnyomó, ezért nem a rendőrségi megfigyelést, ellenőrzést és bebörtönzést tartjuk a nők és transz emberek elleni erőszak és nemek közti esélyegyenlőség egyetlen eszközének. Közösségi beavatkozásokban, hosszú-távú szerveződésben és mozgósításban hiszünk, melyek a nők és transz emberek elleni erőszak komplex rendszerét célozzák meg, többek közt a gazdasági esélyegyenlőtlenségeket és a szociális háló és szolgáltatások hiányát.

Elismerjük a szexmunkásokat mint szakértőket a saját életükben és önmeghatározásukban. A feminizmus, ahogy a múltban is tette, a nők önmeghatározását kell, hogy támogassa saját életük és testük felett. A szexmunkások nem lehetnek kivételek.

Tiszteletben tartjuk a szexmunkások döntését, hogy a szexmunkát választják. Feministaként visszautasítunk minden olyan nőgyűlölő állítást, miszerint a szexmunkások a “testüket bocsájtják áruba” vagy “magukat árulják”. Azt állítani, hogy a szex saját magunk vagy valamely részünk elveszítését jelenti, nem feminista. A nőket a szex nem teszi kevesebbé. Minden olyan állítást visszautasítunk, mely szerint a szexmunkások hozzájárulnak a “nők, szex és intimitás tárgyiasításához.” Nem fogjuk a szexmunkásokat hibáztatni azért, hogy kárt okoznának más nőknek, hanem a patriarchális társadalmat és más elnyomó rendszereket nevezzük meg felelősként.

Elismerjük, hogy a szexmunkások képesek belegyezésen alapuló szexmunkában részt venni. Azt állítani, hogy ez lehetetlen, elveszi annak a lehetőségét a szexmunkásoktól, hogy megnevezzék a saját határaikat és képesek legyenek az őket érő erőszak ellen fellépni. Annak az elképzelésnek a támogatása, hogy a szexmunkások kliensei a szexmunkások testét vagy beleegyezését “vásárolják meg,” veszélyes következményekkel bír. A szexmunka minden formájának erőszakként történő értelmezése ahhoz vezethet, hogy a szexmunkát megpróbálják visszaszorítani az erőszakmegelőzés nevében, holott éppen a szexmunka eltörlésére történő kísérletek teszik ki a szexmunkásokat veszélynek.

Olyan intézkedéseket támogatunk, melyek valódi segítséget és támogatást adnak az emberkereskedelmi áldozatnak, úgy, hogy biztosítják emberi és munkához való jogukat. Kiállunk a szexmunka, migráció és emberkereskedelem összemosása ellen. Ez az összemosás ahhoz vezethet, hogy a migráns szexmunkásokat a rendőrség folyamatosan zaklatja, razziákkal célozza meg, elzárja vagy kiutasítja őket. Továbbá olyan színtereken lesznek kénytelen dolgozni, ahol jobban kiszolgáltatottak az erőszaknak és kizsákmányolásnak.

A szexmunkásokat érő erőszak összes formájának megszüntetése ellen küzdünk. A szexmunka maga nem a szexuális erőszak egyik formája. A szexmunkások azonban a szexuális és párkapcsolati erőszak gyakori áldozatai az őket érő kriminalizáció, szexmunkás-fóbia, homofóbia, transzfóbia, rasszizmus és társadalmi osztály alapú kirekesztés miatt. Az elnyomás és kriminalizáció a szexmunkásokat erőszaknak teszi ki a szociális szolgáltatók, rendőrség, bevándorlási hivatalnokok, bíróság és egyéb szereplők részéről. A szexmunkára úgy tekinteni, mint ami eredendően erőszakkal jár, a szexmunkások beleegyezését teszi érvénytelenné és normalizálja az ellenük irányuló erőszakot.

Minden nap azon dolgozunk, hogy az élet minden részén jelen lévő nőgyűlöletet megállítsuk. A nőgyűlölet azonban nem a szexmunka oka, hanem a nők cselekedeteire és választásaira adott reakciókból származik, legyen az smink viselése, abortusz választása vagy szexuális szolgáltatások árulása. A nőgyülőlő fellépéseket és cselekvéseket nevezzük meg a probléma fő okaként, és visszautasítjuk azokat a hangokat, melyek meg akarják változtatni vagy szüntetni az olyan viselkedést, ami nőgyűlöletet vált ki. A szexmunkát azon alapon eltörölni kívánók, hogy nőgyűlöletet vált ki, egyet jelent azzal, hogy egyetértünk azzal, hogy a nők bizonyos cselekedetei eredendően nőgyülölettel fűtött reakciót érdemelnek.

Támogatjuk a migránsok jogait. A bevándorló nők korlátozott lehetőségekkel néznek szembe és nincs hozzáférésük a szociális juttatásokhoz. Sokan azok közül, akik Európába érkeznek, a szexmunkát választják a kevés elérhető opcióból. A klienseik kriminalizációja vagy bármilyen más kriminalizáció rendőri erőszaknak, letartóztatásoknak és kiutasításnak teszi ki a szexmunkásokat, megtagadva jogaikat az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez. A kliensek kriminalizációja elveszi bevételeiket és nem ad nekik alternatívát a túléléshez.

Támogatjuk az lmbt emberek jogait. Az lmbt emberek számos nehézséggel néznek szembe életük során, a családból való kiutasítással, oktatásból és foglalkoztatásból való kirekesztéssel a cisz-szexista és heteronormatív társadalmakban. Sokuk számára a szexmunka az egyetlen választás, különösen a transz nők számára. A szexmunka ellenes törvények nem javíják marginalizált helyezetüket. Ez különösen igaz a transz nőkre, akiket a szexmunkát kriminalizáló törvények sokszor még akkor is céloznak, ha nem szexmunkások.

A szexmunka dekriminalizálását támogatjuk. Bizonyított, hogy a szexmunka kriminalizálása és a klienseket kriminalizáló úgynevezett svéd modell károkat okoz. A svéd modell szegénységnek teszi ki a szexmunkásokat, a kliensekkel való megegyezés során csökkenti alkuképességüket, bünteti őket azért, mert a nagyobb biztonság érdekében egyymással dolgoznak, kiutasítja és kilakoltatja őket. A szexmunkások munkásként való szerveződését lehetővé tevő dekriminalizáció azonban csökkenti a szexmunkások veszélyeztetettségét és a kizsákmányoló és erőszakos gyakorlatokat.

Felszólalunk a nők egyre inkább romló munkaerőpiaci helyezete ellen. Hagyományosan a nyugati kapitalista és patriarchális társadalmakban a nők munkája (pl. házimunka, gondozás, szexmunka vagy érzelmi munka) “nőiesként” alulértékelt, alulfizetett és láthatatlan maradt. Világszerte a nők olyan munkakörökben foglalkoztatottak, melyek kevésbé megfizetettek és bizonytalanabbak: kriminalizált, szezonális vagy átmeneti foglalkoztatásban, flexibilis, otthoni munkavállalásban, alvállalkozóként, szabadúszóként vagy önfoglalkoztatottként. A szexmunka hasonlóságot mutat olyan gondozási munkakörökkel, melyeket nők vállalnak, sokszor kisebbségekhez tartozó vagy migráns nők. A gondozási munkakörökben dolgozó nők, hasonlóan a szexmunkásokhoz, kevésbé tudják érvényesíteni a munkajogaikat, mint a férfiak. A szexmunkások jogaiért való felszólalásoknak éppen ezért a szexmunkások munkához való jogát is kell hangsúlyoznia, illetve foglalkoznia kell a rossz munkakörülményekkel és kizsákmányolással a szexiparban. Továbbá olyan jogi keretrenszereket kell támogatniuk, melyek a aszexmunkásoknak mint munkaválallalóknak adnak jogokat.

Kérjük, hogy a feminista mozgalom vonja be a szexmunkásokat. A bevonásuk energiát, értékes tapasztalatokat, sokszínűséget ad hozzá a feminista szerveződéshez, és megcáfol számos előfeltevést a társadalmi nemekről, társadalmi osztályhoz és kisebbséghez való tartozásról. A szexmunkások a világ első feministái köz voltak, ezért a feminista közösség kevesebb nélkülük.

Hozzászólás

Még több JavaslatainkKezdőképek

Emberkereskedelem hazánkban

1 hozzászólás

2018 decemberének végére a vád előkészítéséért és a vádképviseletért felelős ügyészség iránymutatást adott ki, melyben úgy döntöttek, hogy a 2005-2013. között hatályba lépett nemzetközi és uniós irányelveket a hazai, szexuális célú emberkereskedelmi ügyekben is alkalmazzák.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Civil Klub – vetítés és kerekasztal-beszélgetés

Nincs hozzászólás

A Civil Klub első témája a szexmunka, első bemutatott szervezet a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete (SZEXE), és az

Ne legyenek védett övezetek – törvénymódosítást javasol a 17 éves szexmunkás szervezet

Nincs hozzászólás

A SZEXE sajtóközleménye a 2017-ben megjelentetett javaslatcsomagról és szexmunkás-felmérésről.

Még érdekelhet: