A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló rendelet melléklete nemzetközi szerződésbe ütközik

A fertőző betegségek veszélyének fokozottan kitett személycsoportok egészségvédelmére és a szexmunka egészségügyi kockázatot jelentő káros hatásainak kiküszöbölésére szolgáló jogi eszközök megválasztása során a jogalkotónak gondoskodnia kell arról, hogy a szabályozásokkal érintettek alapvető emberi jogai, az emberi méltósághoz fűződő és információs önrendelkezési jogai ne szenvedjenek sérelmet.

Az Alkotmánybíróság a megsemmisítés időpontját 2011. december 31-i hatállyal állapította meg.

A vizsgálatok kötelezettsége és az ennek hiányában kiszabott szankciók december 31-ig érvényesek.

Szervezetünk, az AB döntését megelőző véleménye (itt) érhető el.   

Az AB határozat (jelenleg) itt élérhető.

Hozzászólás