Venerológiai Mobil Szűrőbusz

Ezen magas kockázatú csoportok körében a fertőzési arány csökkentése, a fertőzöttek korai kiszűrése és kezelése, gondozásba vétele. Az óvszerek hozzáférhetőségének javítása, óvszerhasználat propagálása.

 

Projektünk tevékenységei – a felvilágosítás, tanácsadás, egyedi szűrővizsgálatok propagálása, és óvszerhasználat elősegítése a szexmunkások és kliensek körében, szociális munkások bevonása a szexmunkások elérésébe, és a nemi betegségek terjedését lassító szűrővizsgálatok fontosságának ismertetésébe. Külön figyelmet kell fordítani a hazánkban dolgozó külföldi anyanyelvű szexmunkások tájékoztatására, – által a Nemzeti Népegészségügyi Program 2004. évi HIV/AIDS Prevenciós alprogram cselekvési programjában megfogalmazott feladatok megvalósításához járult hozzá.

 

Előzmények:

A Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete hívta életre, nyújtotta be a Mozgó Egészségügyi Ellátó Szolgálat tervezetét, a szexmunkások egészségügyi szűrése kapcsán felmerült problémák válaszára kereső cselekvés megkezdése érdekében.

 

Az ENSZ közgyűlése 2001 júniusában fogadta el azt a nyilatkozatot, amely a HIV/AIDS-járvány elleni küzdelem alapvető keretéül szolgál. A Mozgó Egészségügyi Ellátó Szolgálat, az evvel kapcsolatos, az országgyűlés által elfogadott 2004-2010-ig érvényes Nemzeti AIDS stratégia részévé vált (mobil SZTB ambulancia néven).

 

A szexmunkások törvényileg szabályozott rendszeres egészségügyi vizsgálatának jelentőssége, kiterjesztése, elérhetősége, a részvételt akadályozó anomáliák leküzdése érdekében született meg, a Venerológiai Mobil Szűrőbusz gondolata.

 

A 2010-ig szóló Nemzeti AIDS Stratégia – a szexmunkások egészségügyi vizsgálatával kapcsolatosan – az alábbi célokat jelöli meg:

 

  • A szexmunkások törvényileg szabályozott rendszeres egészségügyi vizsgálatainak, benne a HIV tesztet is, végrehajtásának megerősítése. A szexmunkások törvényileg szabályozott, rendszeres, kötelező egészségügyi vizsgálatainak végrehajtása, és ellenőrzése.
  • Az egészségügyi vizsgálat elérhetőségének javítása, a szükséges infrastruktúra fejlesztése; Költségtérítéses, de támogatott mobil SZTB-ambulanciák kialakítása szexmunkások számára a leginkább érintett zónák, önkormányzatok bevonásával. Tájékoztatás a szexmunkások körében a vizsgálatok jelentőségéről és konkrét elérhetőségéről;
  • A szexuális úton terjedő betegségek magatartási kockázatának csökkentése a magas fertőzési kockázatú csoportok körében a fertőzési arány csökkentése, a fertőzöttek korai kiszűrése és kezelése, gondozásba vétele;
  • Az óvszerhasználat elősegítése a szexmunkások körében.
  • A Nemzeti AIDS Stratégiában meghatározott és a döntéshozók által elfogadott feladatok végrehajtásához a pénzügyi fedezetet alapvetően az állami költségvetésnek kell biztosítania.

Támogató szervezet: Egészségügyi Minisztérium

A projekt címe: A szexmunkások STD szűrésére szolgáló mobil HIV/AIDS szűrőautóbusz üzemeltetése (1373- 118/2005-0017NÜF)

A projekt időtartama: 2005.december20.-tól 2006.június 30. között

 

A program célkitűzései:

A program célkitűzése az volt, hogy a szexmunkásokat ösztönözze, egyúttal növelje a szűrővizsgálatokon való részvételt. A szűrővizsgálatokhoz kötődően a betegségmegelőzéssel kapcsolatos többlépcsős egészségnevelő tanácsadások megszervezését is célul tűztük ki.

 

Az egyesület munkatársai közreműködésével széles körben kutatták fel azokat, akik a szexiparban dolgoznak és nem vagy csak ritkán és alkalomszerűen jutnak szakorvosi ellátáshoz. A szélesebb körű kapcsolatépítés során Egészségfejlesztő információs anyagok terjesztése és a szakorvosi szűrővizsgálatokon való részvételre történő mozgósítás volt a cél a szexmunkások körében.

 

A megkeresések alkalmával sor kerülhetett a fertőzések elkerülésével, a korszerű fogamzásgátlással, a drogfogyasztással kapcsolatos felvilágosító megbeszélésekre.

 

A vizsgálatokat a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ szakorvosai végezték.

 

A fertőzések elkerülésével, a korszerű fogamzásgátlással, a drogfogyasztással kapcsolatos felvilágosító konzultációkat, a résztvevők kimondottan hasznosnak ítélték meg. A tanácsadásokat végzők pedig úgy összegezték a beszélgetéseket, hogy a résztvevők körében viszonylag magas volt a tájékozatlanság az érintett témák kérdésében. Ennek megfelelően sok hasznos információt tudtak közvetíteni a tanácsadók a fogamzásgátlással, a biztonságos szex-szel és a drogprevencóval kapcsolatos témakörökben.

 

Az orvosi vizsgálatok pedig azt jelzik, hogy különösen a nők körében magas a fel nem ismert és így nem kezelt megbetegedések aránya. Ugyancsak meglepően magas a szexiparban dolgozók megbetegedési aránya. A kiszűrt fertőzött betegek tünetmentesként, kezelés hiányában komoly veszélyt jelentettek mind saját maguk, mind partnereik számára.

 

Megállapítható, hogy a szexmunkások körében számolni kell a szexuális úton terjedő fertőzések fokozottabb mértékű megjelenésére. Ezért indokolt ezen célcsoport körében a felvilágosító és tanácsadó tevékenység és az egészségügyi szakellátás bővítése.

 

Mindezen tapasztalatok azt jelzik, hogy a fertőzések terjedésének és az ebből adódó szövődmények megakadályozásának érdekében szükség van a rizikócsoportok rendszeres és szervezett szűrésének és felvilágosításának megszervezésére, mely nem csak egyéni hanem népegészségügyi és közvetve társadalompolitikai érdek.

 

Népszabadság 2006 szeptember 25.;

„Azt, hogy a szexmunkásoknak lehetőséget kellene biztosítani egészségi állapotuk rendszeres ellenőrzésére, senki nem vitatja. Olyannyira, hogy 1999 óta rendelet írja elő számukra a háromhavonkénti kötelező orvosi vizsgálatot. Orvosi igazolásukra azonban kizárólag csak állami bőr- és nemibeteg-gondozói pecsét kerülhet, és ez meglehetősen elrettentő számukra, hiszen félnek a nyilvántartásba vételtől, vagyis mindenféle azonosítástól, ráadásul a vizsgálatokért eléggé borsos árat kell kifizetniük. Átlagban 35 ezer forintba kerül a hivatalos ellenőrzés negyedévente, ez tehát fejenként 140 ezer éves pluszköltség.

 

Az ország több pontján pedig nincs is olyan rendelő, ahol fogadnák őket, így azokon a helyeken, ahol a rendőrségi ellenőrzéseknél nem nagyon kérik az orvosi igazolást, azaz a hiánya miatt nem kell büntetéstől tartani, a prostik nem sietnek orvoshoz, hacsak valamiért nem muszáj.

 

– Ezért találtuk ki a szűrőbuszt – meséli Földi Ágnes, a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületének vezetője. – Az ötlet mindenkinek tetszett, a minisztériumok összeadták rá a pénzt, így 2005 tavaszára kész volt a busz.

 

A buszban fél év alatt 517-en estek át szűrésen, a magyar bőr- és nemibeteg-gondozók 1999-2006-ig országszerte összesen 282 esetben vizsgáltak szexmunkásokat.

 

A lányok tízezer forintot fizettek a vizsgálatért, cserébe teljes körű szűrést és pecsétet is kaptak az orvosi igazolásukra. A busz szolgálatba állásával egyre-másra jelentek meg az olyan hirdetések a neten, ahol a szexmunkás már nemcsak bájaival, hanem érvényes orvosi igazolásával is csábított.

 

A fél év alatt több nemi beteget szűrtek ki, sőt HIV-fertőzöttet is találtak, hét esetben pedig daganatos betegséget diagnosztizáltak, remélhetően még időben.

 

A munka nem volt túl könnyű, hiszen a busz alig 100 kilométer per óra sebességet bír, így az ország távolabbi helyeire reggel nyolckor útnak kellett indulni, és jó, ha hajnal négyre hazaért a stáb.A szerződést negyedévre kötöttük, márciusban automatikusan meghosszabbították, júniusban azonban semmi nem történt, ezért érdeklődtünk a minisztériumban, de csak nyugtatgattak minket – emlékszik vissza Földi Ágnes. – Aztán derült égből villámcsapás: nincs pénz a további működésre. Legalább szóltak volna előre, hogy mi is értesíthessük azokat a lányokat, akiknek éppen lejáróban van az igazolásuk. Mert a hivatalos gondozókban általában hetekkel előre kell időpontot kérni, és van, ahol a fertőzött betegeket is csak hetek múltán fogadják kezelésre, a lányok persze addig is dolgoznak. Földi Ágnes minden követ megmozgatott a busz működtetéséért, szinte mindenkinek írt, minisztereken át a miniszterelnökig. Három levél jött válaszul: július 20-án, 21-én, illetve augusztus 21-én is Rapi Katalintól, az egészségügyi tárca szakállamtitkárától, aki kis eltéréssel lényegében ugyanazt írta. A kormány a Népegészségügyi program minden ez évi forrását zárolta, így a szűrőbusz működtetésére tervezett költségeket is. Egyedül a harmadik levélben szerepel homályos ígéret arra, talán jövőre másképp lehet majd.

Összehasonlításul: egy HIV-fertőzött kezelése évente öt-tizenöt millió forintot visz el a költségvetésből.”  ….

 

Féderer Ágnes

 

Hozzászólás

Még több Korábbi projektjeink

KAB-ME-13-B-14039 azonosító számú, „Kábítószer-prevenciós program szexmunkások részére” című pályázat

Nincs hozzászólás

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete 2014. január 01. és 2014. június 30. között valósítja meg a KAB-ME-13-B-14039 azonosító

Kábítószer prevenciós programunk

Nincs hozzászólás

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete 2012. január 02. és 2012. május 30. között valósítja meg a KAB-ME-11-C-3306 azonosító

HIV/AIDS megelőzés a szexmunkások körében

Nincs hozzászólás

A pályázat címe: HIV/AIDS megelőzés a szexmunkások körében A projekt globális célja: csökkenjen a Humán Immundeficiencia Vírus

Egészségre nevelő és szemléletformáló projektünk

Nincs hozzászólás

Program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Kódszám: TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 Cím: Egeszsegfejlesztes Cimke:

Még érdekelhet: