Európai Egészségbiztosítási Kártya

Minden bizonnyal sokan hallottatok már az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról, sőt sokan nyilván már ki is váltottátok.

Akik azonban ezt még nem tették meg, a következő bejegyzésben egy rövid (és nem teljes körű) tájékoztatást kaphatnak arról, hogy mire jó ez a Kártya, hol és hogyan igényelhető. Külföldi munkavállalás, tartózkodás során bármikor szükség lehet rá, és bár utasbiztosítást nem helyettesít, a kártya ingyenes, ezért érdemes megfontolni kiváltását.

Ezzel a Kártyával az adott EGT (Európai Gazdasági Térség)  tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé váló egészségügyi szolgáltatások vehetők igénybe, továbbá a munkavállalás feltételeihez is szükséges egyes EGT tagállamokban. Az egészségügyi szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el. A Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni, akinek a Kártya alapján úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. A Kártya az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre, kötelező hozzájárulásokra nem nyújt fedezetet. Gyógykezelési szándékú kiutazás esetén a Kártya természetesen nem használható fel.

A kártya ingyenesen igényelhető személyesen vagy meghatalmazott útján. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult és állandó lakcímmel rendelkezik Magyarországon, vagy az EGT más tagállamában. A kártya nyelve magyar, de az EGT térségben egységes kártyáról van szó, így annak adatai külföldiek számára is értelmezhetők.

A Kártya igénylése:

A Kártyát az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv adja ki, kérelemre a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. Ez azt jelenti, hogy a kártya kiváltásának, igénylésének alapfeltétele, a rendszeresen fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék, amit havonta kell befizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Ennek összege 6390 forint.   

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetését, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatian kell kezdeményezni, amennyiben valaki nem rendelkezik munkaviszonnyal vagy nem egyéni vállalkozó.

Nyomtatványok (a hivatalokban beszerezhetőek):

  1. OEP Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához
  2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal; 12T1011 Adat- és változás bejelentő lap egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére
  3. Meghatalmazás esetén, ha nem személyesen jár el az igénylés során, Egészségbiztosítási pénztárnál Európai Egészségbiztosítási Kártya igényléséhez

A Kártya kiadásához az alábbi dokumentumokat kell bemutatni a MEP ügyfélszolgálatán:

1) Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcím kártya is),
2) TAJ számot igazoló okmány,
3) és az ügyintézés gyorsítása érdekében a nagykorú személyek esetén a jogosultságot bizonyító okmányok, amelyek az alábbiak lehetnek:
a) kereső tevékenységet végzők esetében: eredeti munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb.,
b) vállalkozók esetén:
i) egyéni vállalkozói igazolvány,
ii) Bt: kültagnál munkáltatói igazolás, beltagnál társasági szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány
iii) Kft. (ügyvezető) munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány

A Kártya bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél igényelhető és kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. A  Kártya az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatán személyesen vagy írásban igényelhető (cím, ügyfélfogadás rendje:  www.oep.hu – ügyfélszolgálatok menüpont) továbbá meghatalmazott útján, kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével.

Az igényléshez szükség van személyazonosságot igazoló okmányokra (személyi igazolvány, lakcímkártya) és TAJ számot igazoló okmányra, nagykorú személy esetén a jogosultságot bizonyító okmányokra (munkáltatói igazolás, nyugdíjas vagy diák igazolvány, csekk, stb.).  Kiskorúak esetében születési anyakönyvi kivonat is szükséges lehet.

A kártya a Megyei Egészségügyi Pénztárak ügyfélszolgálatán igényelhető (Budapesten OEP ügyfélszolgálat, Váci út 73/A., ahol a kártyát azonnal el is készítik, ha minden okmányt rendben lévőnek találnak). Érvényessége felnőttek esetében 1, saját öregségi nyugdíjban részesülők és 17. életévüket be nem töltött Magyarországon élő magyar állampolgár kiskorúak esetében 3 év.

A Kártya felhasználhatóságával, igénylésével, elvesztésével, stb.  kapcsolatos részletes információk awww.oep.hu honlapon, Ellátások az EU-ban cím alatt (“Tájékoztató az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról” ) találhatók.

FIGYELEM! A CIKK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ. SPECIFIKUS ÉS EGYEDI KÉRDÉSEKKEL JAVASOLJUK KÖZVETLENÜL AZ ILLETÉKES SZERVET MEGKERESNI!!!

 További információk:

Hozzászólás

Még több Jog

Egymásnak ellentmondó állítások

Nincs hozzászólás

„Az egymásnak ellentmondó rendőri és panaszosi állítások miatt nem lehet megnyugtatóan állást foglalni atekintetben, hogy a rendőrök

A prostitúciós célú emberkereskedelemről

Nincs hozzászólás

2018 végén a Legfőbb Ügyész körlevelet bocsátott a prostitúciós célú emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyészi, nyomozási és vádelőkészítési feladatokról.

Emberkereskedelem hazánkban

1 hozzászólás

2018 decemberének végére a vád előkészítéséért és a vádképviseletért felelős ügyészség iránymutatást adott ki, melyben úgy döntöttek, hogy a 2005-2013. között hatályba lépett nemzetközi és uniós irányelveket a hazai, szexuális célú emberkereskedelmi ügyekben is alkalmazzák.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Távoltartás

Nincs hozzászólás

Épp egy éve számoltam be a szexmunkásokat zaklató kliens esetéről. Ekkor még tehetetlennek éreztük magunkat a hasonló

Még érdekelhet: