Peer mentorok képzése a szexmunkások társadalmi befogadásának elősegítése érdekében

A projekt elvárt eredményei: a peer mentorok részére 4-féle képzés lebonyolítása, 20 fő képzett peer mentor.

 

Célcsopot:

Közvetlen célcsoport: 20 fő peer mentor Magyarország egész területről. Az ő feladatuk a közvetett célcsoport munkaerőpiacra történő segítése. Jelenleg is számos peer mentor dolgozik az egyesületnél a célcsoport többi tagjának segítése céljából. Az egyesület szervezőképességük, kommunikációképességük, helyismeretük, a többiek körében való elismertségük alapján választotta ki őket. Számuk folyamatosan növekszik párhuzamosan egyesületünk tevékenységének bővülésével.

Közvetett célcsoport: szexmunkások, akiknek szüksége van a munkaerőpiachoz való hozzáféréshez.

Pályázati azonosítószám: HEFOP-2.2.1-06/1.-2006-08-0046/4.0

 

Projekt tevékenységek:

1. Pojekt menedzsment: A projekt tevékenységeinek koordinálása, a projekt lebonyolításának szakmai és pénzügyi felügyelete.

2. Munkaerő-piaci tréning: A munkaerőpiaci ismeretek oktatása, saját-élményű tréning módszerrel. Az így megszerzett tudás és készségek a mentori munkában egyéni és kiscsoportos formában egyaránt használhatók. Tartalom: az egyén önismeretét, a jelenlegi munkaerőpiac sajátosságai és az erről szerezhető információk forrásai, a foglalkozások és a pályalehetőségek megismerése.

3. Kiégés elleni és esetmegbeszélő tréning: Önismeret célzott fejlesztése, mentálhigénés funkciót betöltve, alapvető személyiség-modellek ismertetése, konfliktuskezelés, szakmai indentitás és csoportidentitás, kiégést megelőző esetmegbeszélés.

4. Vállalkozóvá válást segítő tréning:

· Jogi ismeretek: polgári alapjogok (tulajdon, szerződések-vállalkozói szerződések kötése), munkatörvény ismertetése, vállalkozások jogi alapjai vállalkozási formák szerint.

· Pénzügyi-számviteli ismeretek: vállalkozás-gazdasági ismeretek, adók és járulékok, pénzügyi ismeretek, munkaerő-gazdálkodás, iroda-ügyvitel, ügyiratkezelés, vállalkozás indításához szükséges tudnivalók, Adózás Rendjéről szóló törvény ismertetése, könyvvezetések, adatszolgáltatások, bevallások, számviteli törvény, egyéb adózással kapcsolatos törvények ismertetése.

5. Számítógép kezelői tanfolyam (OKJ): személyi számítógépek alkalmazási lehetőségeinek megismertetése, szoftverek kezelésének, üzemeltetésének rutinszerű alkalmazásának elsajáttíttatása.

6. A projektben résztvevő peer mentorok mentorálása: A célcsoport-specifikus szakértő motiválja, a projektben maradás érdekében támogatja a peer mentorokat a projekt teljes ideje alatt folyamatos és személyes kapcsolattartáson keresztül.

 

Hozzászólás

Még több Korábbi projektjeink

KAB-ME-13-B-14039 azonosító számú, „Kábítószer-prevenciós program szexmunkások részére” című pályázat

Nincs hozzászólás

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete 2014. január 01. és 2014. június 30. között valósítja meg a KAB-ME-13-B-14039 azonosító

Kábítószer prevenciós programunk

Nincs hozzászólás

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete 2012. január 02. és 2012. május 30. között valósítja meg a KAB-ME-11-C-3306 azonosító

HIV/AIDS megelőzés a szexmunkások körében

Nincs hozzászólás

A pályázat címe: HIV/AIDS megelőzés a szexmunkások körében A projekt globális célja: csökkenjen a Humán Immundeficiencia Vírus

Egészségre nevelő és szemléletformáló projektünk

Nincs hozzászólás

Program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Kódszám: TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 Cím: Egeszsegfejlesztes Cimke:

Még érdekelhet: