A szexmunkások jogaiért való fellépés világnapja

Március 3-a, a szexmunkások jogaiért való fellépés világnapja. Ezen a napon a szexmunkások a világ minden táján felemelik a hangjukat az őket ért jogsérelmekkel és diszkriminációval szemben.

A szexmunkások Magyarországon sorozatosan előítéletekkel, hátrányos megkülönböztetéssel és megbélyegzéssel szembesülnek, valamint sokan, sokszor és sokféleképp visszaélnek az emberi jogaikkal. Sokan gondolják azt, hogy joguk van a szexmunka és szexmunkások üldözésére buzdítani, pénzt követelni, fenyegetni, megalázni, megbélyegezni a szexmunkásokat.

A világnap alkalmával az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 

Minden olyan törekvés káros a szexmunkásokra nézve

 • ami a szexmunkások és a szexmunka ideológiai alapú üldözésére buzdít,
 • ami jogfosztott és illegális helyzetbe kényszeríti a szexmunkásokat,
 • ami a haszonlesőknek kedvező, általuk kontrollált struktúrában tartja a jelenséget,
 • ami fenntartja a szexmunkások kiszolgáltatottságát, nem akadályozza meg az ellenük elkövetett gyilkosságokat és erőszakot,
 • ami nem teszi széles körben lehetővé a szexmunkások megsegítését,
 • ami a munkavállalói jogok csorbításával megnehezíti az albérletekből való kijutást,
 • ami megnehezíti a gyermeknevelés és a munkavégzés helyszínének szétválasztását,
 • ami alapján a szexmunkásoknak szégyenkeznie kell, előítéletektől, hátrányos megkülönböztetéstől és megbélyegzéstől kell tartaniuk.

Teendők:

 1. Vessünk véget annak a kettős mércének, amely éppen a szexmunkások védelmére hivatkozva üldözötté teszi és illegalitásba kényszeríti a szexmunkásokat,
 2. Állampolgárnak, a közösség tagjának kell tekinteni a szexmunkásokat,
 3. Teremtsük meg a lehetőséget azoknak, akik szexmunkásként kívánnak dolgozni, hogy joguk legyen erről önmaguk dönteni, a tevékenységüket jogfosztott és kizsákmányolt környezettől mentesen végezni,
 4. Minden tőlünk telhető eszközzel segítsük azokat, akik fel kívánnak hagyni e tevékenységgel,
 5. Minden tőlünk telhető eszközzel akadályozzuk meg a szexmunkások áldozattá válását, kizsákmányolását,
 6. Szüntessük meg a szexmunkások egészségügyi és szociális ellátása elé gördített akadályokat,
 7. Teremtsük meg a biztonságot, méltóságot és egészséget tiszteletben tartó munkakörülményeket a szexmunkások számára.

A szexmunkához kötődő diszkriminációt, a szexmunkásokat illegalitásba kényszerítő törekvéseket, az emberi jogi visszaéléseket és a képmutatást fontos társadalmi és politikai problémaként kell kezelni.

Nézz! Láss! Gondolkozz!

A szexmunkásokat illegalitásba kényszerítő törekvések nem javítják, hanem rontják a szexmunkások helyzetét.  A svéd modell (a vendégek kriminalizálása) bebizonyította, hogy a jelenség az üldöztetés ellenére sem csökkent, Svédországban az utcai megjelenés az éghajlat miatt továbbra is alacsony, a beltéri szexmunka azonban továbbra is széles körű és folyamatos az újonnan belépők száma (lásd: google „escort stockholm”). A kriminalizáló modellben a jelenség a haszonlesőknek kedvező, általuk kontrollált struktúrában maradt fent, a változás csupán annyi, hogy más elnevezés alatt hirdetik magukat a szexmunkások.

A dekriminalizáló Németországban, a belügyminiszter jelentése szerint, már a szexmunka 2002-es rendezését követő első évben 48%-al csökkentette az emberkereskedelem eseteinek számát.

Hozzászólás

Még több Sajtóközlemények

Egymásnak ellentmondó állítások

Nincs hozzászólás

„Az egymásnak ellentmondó rendőri és panaszosi állítások miatt nem lehet megnyugtatóan állást foglalni atekintetben, hogy a rendőrök

A prostitúciós célú emberkereskedelemről

Nincs hozzászólás

2018 végén a Legfőbb Ügyész körlevelet bocsátott a prostitúciós célú emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyészi, nyomozási és vádelőkészítési feladatokról.

Jogellenes előállítási gyakorlat – a Független Rendészeti Panasztestület új állásfoglalása

Nincs hozzászólás

Praxisunkban rengeteg ügyfél számol be nap mint nap elszenvedett rendőri visszaélésekről, akár arról, hogy milyen hangnemben beszéltek

SZEXE: Ne írj alá bármit! A hatóság hibáit a szexmunkásoknak kell korrigálni

Nincs hozzászólás

A rendőrök időnként maguk sem ismerik a jogszabályt, ezért a SZEXE arra biztatja a szexmunkásokat és prostituáltakat,

Még érdekelhet: