A szexmunkások jogaiért való fellépés világnapja

294

Március 3-a, a szexmunkások jogaiért való fellépés világnapja. Ezen a napon a szexmunkások a világ minden táján felemelik a hangjukat az őket ért jogsérelmekkel és diszkriminációval szemben.

A szexmunkások Magyarországon sorozatosan előítéletekkel, hátrányos megkülönböztetéssel és megbélyegzéssel szembesülnek, valamint sokan, sokszor és sokféleképp visszaélnek az emberi jogaikkal. Sokan gondolják azt, hogy joguk van a szexmunka és szexmunkások üldözésére buzdítani, pénzt követelni, fenyegetni, megalázni, megbélyegezni a szexmunkásokat.

A világnap alkalmával az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 

Minden olyan törekvés káros a szexmunkásokra nézve

 • ami a szexmunkások és a szexmunka ideológiai alapú üldözésére buzdít,
 • ami jogfosztott és illegális helyzetbe kényszeríti a szexmunkásokat,
 • ami a haszonlesőknek kedvező, általuk kontrollált struktúrában tartja a jelenséget,
 • ami fenntartja a szexmunkások kiszolgáltatottságát, nem akadályozza meg az ellenük elkövetett gyilkosságokat és erőszakot,
 • ami nem teszi széles körben lehetővé a szexmunkások megsegítését,
 • ami a munkavállalói jogok csorbításával megnehezíti az albérletekből való kijutást,
 • ami megnehezíti a gyermeknevelés és a munkavégzés helyszínének szétválasztását,
 • ami alapján a szexmunkásoknak szégyenkeznie kell, előítéletektől, hátrányos megkülönböztetéstől és megbélyegzéstől kell tartaniuk.

Teendők:

 1. Vessünk véget annak a kettős mércének, amely éppen a szexmunkások védelmére hivatkozva üldözötté teszi és illegalitásba kényszeríti a szexmunkásokat,
 2. Állampolgárnak, a közösség tagjának kell tekinteni a szexmunkásokat,
 3. Teremtsük meg a lehetőséget azoknak, akik szexmunkásként kívánnak dolgozni, hogy joguk legyen erről önmaguk dönteni, a tevékenységüket jogfosztott és kizsákmányolt környezettől mentesen végezni,
 4. Minden tőlünk telhető eszközzel segítsük azokat, akik fel kívánnak hagyni e tevékenységgel,
 5. Minden tőlünk telhető eszközzel akadályozzuk meg a szexmunkások áldozattá válását, kizsákmányolását,
 6. Szüntessük meg a szexmunkások egészségügyi és szociális ellátása elé gördített akadályokat,
 7. Teremtsük meg a biztonságot, méltóságot és egészséget tiszteletben tartó munkakörülményeket a szexmunkások számára.

A szexmunkához kötődő diszkriminációt, a szexmunkásokat illegalitásba kényszerítő törekvéseket, az emberi jogi visszaéléseket és a képmutatást fontos társadalmi és politikai problémaként kell kezelni.

Nézz! Láss! Gondolkozz!

A szexmunkásokat illegalitásba kényszerítő törekvések nem javítják, hanem rontják a szexmunkások helyzetét.  A svéd modell (a vendégek kriminalizálása) bebizonyította, hogy a jelenség az üldöztetés ellenére sem csökkent, Svédországban az utcai megjelenés az éghajlat miatt továbbra is alacsony, a beltéri szexmunka azonban továbbra is széles körű és folyamatos az újonnan belépők száma (lásd: google „escort stockholm”). A kriminalizáló modellben a jelenség a haszonlesőknek kedvező, általuk kontrollált struktúrában maradt fent, a változás csupán annyi, hogy más elnevezés alatt hirdetik magukat a szexmunkások.

A dekriminalizáló Németországban, a belügyminiszter jelentése szerint, már a szexmunka 2002-es rendezését követő első évben 48%-al csökkentette az emberkereskedelem eseteinek számát.

Hozzászólás

Még több Sajtóközlemények
Untitled design (12)

Egymásnak ellentmondó állítások

Nincs hozzászólás

„Az egymásnak ellentmondó rendőri és panaszosi állítások miatt nem lehet megnyugtatóan állást foglalni atekintetben, hogy a rendőrök

woman-2819490_960_720

A prostitúciós célú emberkereskedelemről

Nincs hozzászólás

2018 végén a Legfőbb Ügyész körlevelet bocsátott a prostitúciós célú emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyészi, nyomozási és vádelőkészítési feladatokról.

police

Jogellenes előállítási gyakorlat – a Független Rendészeti Panasztestület új állásfoglalása

Nincs hozzászólás

Praxisunkban rengeteg ügyfél számol be nap mint nap elszenvedett rendőri visszaélésekről, akár arról, hogy milyen hangnemben beszéltek

SZEXE: Ne írj alá bármit! A hatóság hibáit a szexmunkásoknak kell korrigálni

Nincs hozzászólás

A rendőrök időnként maguk sem ismerik a jogszabályt, ezért a SZEXE arra biztatja a szexmunkásokat és prostituáltakat,

Még érdekelhet: