Az élethosszig tartó tanulás szerepe

Az élethosszig tartó tanulás szerepe napjainkban a munkavállalói

társadalomnak a folyamatosan változó gazdaság munka-erőpiaci igényeire adott

cselekvő válaszát jelenti, ezáltal a szakmaváltás egyik legfontosabb

alapfeltétele, mely a szexuális szolgáltatást nyújtók esetében bekövetkező,

“kiöregedést” megelőzendő, továbbá a pályaelhagyás alapját képez(het)i,

képezhetné.

Az oktatásra, mint a kivezető út alappillérére kell tekintenünk!

Amíg a szexmunka kiváltó okait nem leszünk képesek megszűntetni, addig is

törekednünk kell rá, hogy a szexmunka ne válhasson életpályává! Az

átképzések megteremtése elsődleges, alapvető szempont a helyzetkezelésre, a

változások életrehívásában, a kivezető út létrehozásában.

Az átképzések megteremtésének lehetőségét tehát, mint kötelességünket

szükséges tudomásul vennünk!

Hozzászólás

Még több Államilag finanszírozott képzések

Szakmát szeretnél váltani?

Nincs hozzászólás

Tandíjmentesek képzések, érettségizett, OKJ szerinti szakmával nem rendelkezők számára vagy 22 éves korig. http://atalanta.hu/tandijmentes-szakkepzesek http://minerva-szki.hu/ Térítési díjas

Még érdekelhet: