Az élethosszig tartó tanulás szerepe

Az élethosszig tartó tanulás szerepe napjainkban a munkavállalói

társadalomnak a folyamatosan változó gazdaság munka-erőpiaci igényeire adott

cselekvő válaszát jelenti, ezáltal a szakmaváltás egyik legfontosabb

alapfeltétele, mely a szexuális szolgáltatást nyújtók esetében bekövetkező,

„kiöregedést” megelőzendő, továbbá a pályaelhagyás alapját képez(het)i,

képezhetné.

Az oktatásra, mint a kivezető út alappillérére kell tekintenünk!

Amíg a szexmunka kiváltó okait nem leszünk képesek megszűntetni, addig is

törekednünk kell rá, hogy a szexmunka ne válhasson életpályává! Az

átképzések megteremtése elsődleges, alapvető szempont a helyzetkezelésre, a

változások életrehívásában, a kivezető út létrehozásában.

Az átképzések megteremtésének lehetőségét tehát, mint kötelességünket

szükséges tudomásul vennünk!

Hozzászólás