Internetes kampány a lakosság és a prostituáltak közötti konfliktusok feloldása céljából 2009-2010

A projekt célja: A Budapesten tevékenységet folytató szex munkásokkal, mint egy speciális értelemben hátrányos megkülönböztetésű csoporttal szembeni diszkrimináció csökkentése az egyenlő bánásmód elvének érvényesítésével, jogsegélyszolgálat működtetésével , a társadalom figyelmének a felhívása, valamint érzékennyé tétele a problémával kapcsolatban.

 

Összefoglaló:

A szexmunkások közterületi megjelenése, a számos ellentmondással terhelt jogi szabályozás „eredménye”. A közterületi megjelenés által, a szexmunkások – még jogkövető magatartás esetén is – konfliktusba keverednek a lakossággal és a hatóságokkal.

 

A türelmi zónák hiányában kialakult helyzet következtében a szexmunkások akkor tanúsíthatnak jogkövető magatartást, ha közterületen (!), a védett övezeten kívüli területen jelennek meg. A védett övezetek határvonalát sem az önkormányzatok, sem a rendőrség nem térképezte fel. Így a szexmunkások a legtöbb esetben akaratuk ellenére sincsenek tisztában ezek határvonalával. A védett objektumokat számos jogértelmezési anomália terheli (pl.: az egyéb kegyhelyek értelmezése nem tisztázott, a diplomáciai testületek tagjainak elhelyezését szolgáló ingatlanok titkosak, nincsen minden közfeladatot ellátó intézményen tájékoztató tábla kihelyezve, oktatás folyhat egy konzervgyár tanműhelyében,  stb…)

 

1. A szexmunkások és a lakosság közötti konfliktusok feloldása céljából az internetes kampányunkon keresztül az alábbiakat kívánjuk ismertetni:

 

Az interneten információkat jelentetünk meg, amelyek feltárják a szexmunkások ellentmondásos jogi és társadalmi helyzetét, így egyfajta párbeszédet kezdeményezünk a társadalom és a közvetlen célcsoport között, ami az általánosan tapasztalható hátrányos megkülönböztetés és a fennálló negatív előítéletek ellen hat.

 

2. Anti-diszkriminációs jogsegélyszolgálat működtetése budapesti székhellyel:

A szex-munkásoknak a jogsegélyszolgálat ingyenes igénybe vehető. A jogsegélyszolgálat Budapesten a fentiek mellett a szex-munkások számára tanácsot is ad annak érdekében, hogy jogkövető magatartás tudatában legyenek, s azt gyakorolni tudják.

 

 

Hozzászólás

Még több Korábbi projektjeink

KAB-ME-13-B-14039 azonosító számú, „Kábítószer-prevenciós program szexmunkások részére” című pályázat

Nincs hozzászólás

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete 2014. január 01. és 2014. június 30. között valósítja meg a KAB-ME-13-B-14039 azonosító

Kábítószer prevenciós programunk

Nincs hozzászólás

A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete 2012. január 02. és 2012. május 30. között valósítja meg a KAB-ME-11-C-3306 azonosító

HIV/AIDS megelőzés a szexmunkások körében

Nincs hozzászólás

A pályázat címe: HIV/AIDS megelőzés a szexmunkások körében A projekt globális célja: csökkenjen a Humán Immundeficiencia Vírus

Egészségre nevelő és szemléletformáló projektünk

Nincs hozzászólás

Program megnevezése: Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Kódszám: TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 Cím: Egeszsegfejlesztes Cimke:

Még érdekelhet: