Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa általános helyettesének állásfoglalása

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa általános helyettesének állásfoglalása (OBH 4007/2003.) Dr. Takács Albert hivatalból vizsgálatot folytatott, annak kapcsán, hogy jogvita támadt az Érdekvédelmi Egyesület és több önkormányzat között.

 

… „ A türelmi zónák kijelölését elmulasztó önkormányzatok több szempontból is sértik a szexmunkások alkotmányos alapjogait. Csorbulnak a szexmunkások emberi jogai; amikor – az önkormányzatok mulasztása miatt – jogaikat csak korlátozottan érvényesíthetik. Sértik az emberi méltóság tiszteletben tartásának alkotmányos alapelvét azzal; hogy szükségtelenül, aránytalanul, kiszámíthatatlanul és önkényesen korlátozzák a szexmunkások személyiségi jogainak gyakorlását.”

 

 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM Jogi Főosztálya által készített tanulmány megállapította;

 

„… E „rendezetlen állapot” ugyanakkor – komoly kriminális veszélyt demonstrálva – óhatatlanul gerjeszti a szexmunkahoz kapcsolódó, a szexmunkások kizsákmányolásában, a másokat szexmunkara kényszerítő, illetve a kiskorúak szexmunkaját elősegítő magatartás-változatokban, valamint a szexmunkások itthoni és nemzetközi szervezett kereskedelmében megmutatkozó cselekményeket is. Az EU – további országokkal egyetemben – Magyarországot a Nyugat-európai „kényszerszexmunka” forrás- és tranzit-országaként tartja számon!

 

Az Európai Unió a szexmunkaval összefüggő migrációt súlyos kockázati tényezőként tekinti; ámde a Közösség épp’ ilyenként ítéli a szexmunkara települő, jobbára a szexmunkara kényszerítő, a szexmunkásokat kizsákmányoló, a kiskorúak szexmunkaját engedő-elősegítő cselekményeket is. E körülményre tekintettel a szexmunkások legális, de különösen az illegális migrációjának megelőzése, megfékezése érdekében – az Unió érdekeit éppúgy megóvandó – hazánknak minden tőle telhetőt meg kell tennie a szexmunka „röghöz kötése”, határainkon belüli rendezése, kezelése, féken tartása érdekében. …”

 

 

A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG, a Magyar Köztársaság Nevében, kimondta(2.K.31.607/2002/14.):

 

„A szexmunkat kísérő nem kívánatos jelenségek leküzdéséhez nem az az út vezet, mely a döntést halogatva hallgat a problémákról. A jelenlegi rendezetlen jogi helyzet a szexmunkások 1955. évi 34. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett New Yorki Egyezmény szellemével ellentétes sérelmeihez vezet.”

 

 

Legfőbb Ügyész kimondta (TLÜ.2149/2004/2-1.):

 

„A szexmunka kezelésének az 1999. évi LXXV. sz. törvényben meghatározott egyes közrendvédelmi szabályai a gyakorlatban nem érvényesülnek a törvényalkotó szándékának megfelelően. A Legfőbb Ügyészség értékelése arra a helyzetre kívánja felhívni a figyelmet, hogy annyi év gondolkodása, erőfeszítései, jogi kísérletezése ellenére, nem jutottunk előbbre a szexmunka problémáinak megoldásában.

 

Az önkormányzatok mulasztására is visszavezethető, hogy az utcai szexmunka Budapesten a város egész területére kiterjedt, s nem szűnt meg a védett övezetekben sem. Az ügyészség megállapította azt is, hogy a rendőrség több esetben közlekedési vagy más szabálysértés miatt helyszíni bírsággal sújtotta azokat a szexmunkásokat, akik védett övezetben ajánlották fel szexuális szolgáltatásukat. Ezt a gyakorlatot törvényességi szempontból kifogásoljuk.”

 

A Legfőbb Ügyészség megállapítása szerint a „múlt század 60-as éveiben is a szexmunkásokat ellenőrizték, figyelték és vonták felelősségre és ma ugyanazt teszik azzal a különbséggel, hogy ma a büntetést a rendőrség helyett a bíróság szabja ki és az elzárás maximális mértéke a kétszerese, a pénzbírság pedig többszöröse a több mint negyven évvel ezelőttinek.”

 

Hozzászólás

Még több Sajtóközlemények
Untitled design (12)

Egymásnak ellentmondó állítások

Nincs hozzászólás

„Az egymásnak ellentmondó rendőri és panaszosi állítások miatt nem lehet megnyugtatóan állást foglalni atekintetben, hogy a rendőrök

woman-2819490_960_720

A prostitúciós célú emberkereskedelemről

Nincs hozzászólás

2018 végén a Legfőbb Ügyész körlevelet bocsátott a prostitúciós célú emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyészi, nyomozási és vádelőkészítési feladatokról.

police

Jogellenes előállítási gyakorlat – a Független Rendészeti Panasztestület új állásfoglalása

Nincs hozzászólás

Praxisunkban rengeteg ügyfél számol be nap mint nap elszenvedett rendőri visszaélésekről, akár arról, hogy milyen hangnemben beszéltek

SZEXE: Ne írj alá bármit! A hatóság hibáit a szexmunkásoknak kell korrigálni

Nincs hozzászólás

A rendőrök időnként maguk sem ismerik a jogszabályt, ezért a SZEXE arra biztatja a szexmunkásokat és prostituáltakat,

Még érdekelhet: